background image

Friday, November 6, 2009

ฟังเพลง Everyday โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร


เนื้อเพลง Everyday โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

วันเวลาดีๆ และความทรงดีๆ ที่เรามีกันตั้งแต่แรกพบ
แม้จะนานเท่าไร ยังจดจำอยู่ข้างใน
วันที่เคยมีใครกอดคอเดินเคียงกันไป
และไม่ว่าที่เมื่อไรที่หกล้ม ก็พร้อมฉุดมือ
ให้ลุกขึ้นยืนได้ใหม่
ช่วงเวลาเหล่านั้น ฉันยังจำฝักใจ

I miss you yesterday in everyday
จะอยู่ในใจไม่เคยที่จะจางหาย
เหมือนพึ่งจะผ่านพ้นไป ยิ่งกลับมาคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำ
เสียงเพลงที่ฟังด้วยกัน ยังฟังเหมือนใหม่
เหมือนเธอยังอยู่กับฉัน ไม่ไปไหน

แม้ว่าในบางทีจะมีอะไรๆ ที่ทำให้เราไม่เข้าใจ
แต่ทุกครั้งก็รู้ดี ว่าทุกที ที่จริงเราต่างก็ยังห่วงใย
แม้จะไม่ได้เจอ และแม้ว่าเราจะไกล
แม้ว่าในเวลาตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ
แต่ฉันก็ยังมั่นใจ
เพราะช่วงเวลาเหล่านั้น ยังไม่เคยลืมไป

I miss you yesterday in everyday
จะอยู่ในใจ ไม่เคยที่จะจางหาย
เหมือนพึ่งจะผ่านพ้นไป
ยิ่งกลับมาคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำ
เสียงเพลงที่ฟังด้วยกันยังฟังเหมือนใหม่
เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหน

I miss you yesterday in everyday
จะอยู่ในใจไม่เคยที่จะจางหาย
เหมือนพึ่งจะผ่านพ้นไป
ยิ่งกลับมาคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำ
เสียงเพลงที่ฟังด้วยกันยังฟังเหมือนใหม่
เหมือนเธอยังอยู่กับฉัน

Yesterday in everyday จะอยู่ในใจไม่เคยที่จะจางหาย
เหมือนพึ่งจะผ่านพ้นไป
ยิ่งคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำ
เสียงเพลงที่ฟังด้วยกัน ยังฟังเหมือนใหม่
เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหน

Yesterday in everyday จะอยู่ในใจ
เหมือนพึ่งจะผ่านพ้นไป
ยิ่งคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำ
เสียงเพลงที่ฟังด้วยกัน ยังฟังเหมือนใหม่
เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหน
เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหน
เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหน..


0 comments:

Post a Comment